Kreyòl Pale. Kreyòl Konprann: Men yon ti istwa folklorik mwen pote pou nou

Ti istwa folklorikPou tout Ayisyen toupatou, men yon ti istwa folklorik mwen pote pou ou jounen jodiya. Si se Angle ou pale, mwen rakonte menm istwa sa a sou lòt lien wap jwenn anba videyo sa a. Ou konnen mwen pa tap janm kite mwa’d mas fini san nou pa koze.

kdu photo, taken near a pile of post-quake rubble.Mèsi a tout moun ki toujou vizite www.VoicesfromHaiti.com. Fwend nou sou Facebook tou, si lide w di w. Wa jwenn nouriti pou namn ou. Epitou, si ou ta renmen ajoute vwa w sou VoicesfromHaiti, voye tèks an Kreyòl ou byen an angle. Si nou ka pibliye tèks la, na p twò kontan fè sa. Mwen paka tann pou nou koze ankò. Ok, moun lakay yo, jwèt pou ou. ~ Katia D. Ulysse

If English is your language, click here for the same story.