Jeanie Bogart “Si w Vle Ale”

Lan moman sa yo, pa gen anyen tankou bèl pwezi pou retire pil wòch chagren ki sou lestomak nou. Se avèk gwo plezi mwen mete Video sa a sou sayt la. Si de ti mo Jeanie sa yo pa agi tankou konprès sou tristès nou jodiya, ou met ale.

We are Beautiful and We Are Here